Τις υπηρεσίες της ενισχύει η εταιρεία Στρατηγικών Λύσεων Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού People for Business, εντάσσοντας στην ομάδα της ένα νέο στέλεχος. Πρόκειται για την Χριστίνα Μπατζάκη, που αναλαμβάνουν θέση Consultant  στη Διεύθυνση των Special Projects.

Η Χριστίνα Μπατζάκη έχει εργαστεί ως HR Consultant | Compensation & Benefits Analyst για λογαριασμό μεγάλων ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών. Έχει εξειδίκευση σε θέματα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Έργα Αναδιάρθρωσης μεγάλης κλίμακας με έμφαση στο Ανθρώπινο Δυναμικό και Κέντρα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων σε κλάδους της Φαρμακευτικής, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων, Λιανικής & Καταναλωτικών Προϊόντων, Βιομηχανιών, Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων κ.ά. Σε ακαδημαϊκό επίπεδο, το στέλεχος είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με ειδίκευση στα Μαθηματικά.