Η Ρεβέκκα Πιτσίκα, CEO της People for Business, θα συμμετάσχει την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021, στην 7η Ετήσια Οικονομική Διάσκεψη, με τίτλο «Επιχειρηματικότητα 2.0 για την Ελλάδα 2.0», που διοργανώνει η ΕΕΝΕ και ειδικότερα στην ενότητα “Παιδεία” μαζί με την Νίκη Κεραμέως υπουργό Παιδείας. Στην Διάσκεψη θα συζητηθούν θέματα βιωσιμότητας, αειφορίας, ανταγωνιστικότητας, εξωστρέφειας, καινοτομίας, ποιοτικών επενδύσεων, καθώς και ζητήματα για τον σύγχρονο αξιακό κώδικα και την κουλτούρα που πρέπει να διέπουν την ελληνική επιχειρηματικότητα.