“Ευελιξία και εναλλακτικά σενάρια, που θα προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα που προκύπτουν, είναι η νέα πραγματικότητα για την αγορά ενέργειας” επισημαίνει η Ρεβέκκα Πιτσίκα, CEO της People for Business, στο άρθρο της “Ανάγκη για δεξιότητες ηγεσίας και προσαρμοστικότητας στον κλάδο ενέργειας”, που δημοσιεύτηκε σήμερα στο Fortune Greece.
“Ο κλάδος, που παραδοσιακά προσελκύει τεχνικούς και επαγγελματίες για διευθυντικές και ηγετικές θέσεις, πρέπει να διασφαλίσει ότι τα στελέχη του διαθέτουν ηγετικές ικανότητες και στρατηγική σκέψη που συνδέονται με την επόμενη ημέρα, με εναλλακτικές μορφές ενέργειας και ποικολομορφία στο πορτοφόλιο των υπηρεσιών τους”, επισημαίνει χαρακτηριστικά.

 

Διαβάστε το άρθρο