Η Ρεβέκκα Πιτσίκα, CEO της People for Business, θα συμμετάσχει την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022, στο International Investment Forum, το οποίο πραγματοποιείται σε συνεργασία με το ΕΒΕΑ – ACCI | Athens Chamber of Commerce and Industry, στο ξενοδοχείο Divani Caravel. Το forum διοργανώνεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου Επιτάχυνσης GAZELLE του ΕΒΕΑ, στο οποίο η People for Business -στο πλαίσιο των δράσεων ΕΚΕ- ανέλαβε την επιχειρηματική εκπαίδευση και υποστήριξη 10 καινοτόμων ΜμΕ που είχαν ενταχθεί σε αυτό.
Στόχος του forum είναι να αναδείξει το οικοσύστημα καινοτόμων επιχειρήσεων στις χώρες της Βαλκανικής Μεσογείου.