Ο Πάνος Μπαλτάς, Director Special Projects της People for Business απαντά στην ερώτηση γιατί η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει παραγωγικό μοντέλο, στη συνέντευξη που παραχώρησε, την Τρίτη 5 Μαίου 2020, στο capital tv. “Η αναπτυξιακή προοπτική της χώρας πρέπει να στηριχθεί στον κλάδο της μεταποίησης που παρουσιάζει υψηλή προστιθέμενη αξία, ουσιαστικές θέσεις εργασίας και εξωστρέφεια”, τονίζει χαρατηριστικά, επισημαίνοντας την ίδια στιγμή, τα δομικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, που σχετίζονται με τον εξαιρετικά μεγάλο αριθμό πολύ μικρών επιχειρήσεων σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης – ένας σημαντικός παράγοντας που εγκλωβίζει την ανάπτυξη.

 

Δείτε τη συνέντευξη