“Οι οργανισμοί που επιδιώκουν μετασχηματισμούς -ψηφιακούς ή άλλους- συχνά επιστρατεύουν έναν στρατό εξωτερικών συμβούλων που τείνουν να εφαρμόζουν λύσεις “one size fits all” στο όνομα των “βέλτιστων πρακτικών”. Η καλύτερη προσέγγιση ωστόσο θα ήταν, οποιαδήποτε μετάβαση να βασιστεί στις γνώσεις του προσωπικού, που ξέρει καλύτερα, τι δουλεύει και τι όχι στις καθημερινές λειτουργίες του οργανισμού.”, επισημαίνει ο Πάνος Μπαλτάς Director/Special Projects της People for Business στο άρθρο του “Ο ψηφιακός μετασχηματισμός απαιτεί αλλαγή κουλτούρας”, που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Ημερησία – Έθνος, στις 27 Απριλίου.

 

Άρθρο