Στο πλαίσιο των δράσεων Κοινωνικής Ευθύνης, η People fos Business υποστηρίζει το πρόγραμμα Επιτάχυνσης GAZELLE του ΕΒΕΑ. Ειδικότερα, ο Πάνος Μπαλτάς, Director | Special Projects της PfB παρέχει επιχειρηματική εκπαίδευση και υποστήριξη στις 10 καινοτόμες ΜμΕ που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη δράση και έχουν την ευκαιρία να αναζητήσουν χρηματοδότηση, να συνεργαστούν με πανεπιστήμια και με άλλες startups που συμμετέχουν στο έργο. Το πρόγραμμα, αφορά στην ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή ενός συνεκτικού μηχανισμού για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινών βιώσιμων μέτρων με σκοπό τη δημιουργία, βελτίωση και επιτάχυνση της αγοράς των Επιχειρηματικών Αγγέλων στην περιοχή Βαλκανικής – Μεσογείου.