Τη θέση του Leader | Premium Selection, People & Culture αναλαμβάνει ο Νίκος Βασιλός στην People for Business, μετά από μία πορεία 2,5 ετών στην εταιρεία ως Senior Consultant.

Ο Νίκος Βασιλός διαθέτει περισσότερα από 8 χρόνια εργασιακής εμπειρίας στην Διαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού σε μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες. Τα πεδία εξειδίκευσης του είναι η Εύρεση και Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού, ο Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός, τα Έργα αναδιάρθρωσης στο Ανθρώπινο Δυναμικό, τα Συστήματα Αμοιβών και Παροχών, η  Συμβουλευτική Μετάβασης Καριέρας και τα Εργαλεία Αξιολόγησης Προσωπικότητας. Το στέλεχος κατέχει πτυχίο Δημόσιας Διοίκησης και Οικονομίας από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Στρατηγική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού από το ALBA Graduate Business School.