Η People for Business χορηγός στην εκδήλωση “The Future of Health”

Η People for Business χορηγός στην εκδήλωση “The Future of Health”

Η People for Business, στηρίζοντας καινοτόμες πρωτοβουλίες και ακολουθώντας τις νέες τάσεις της εποχής, ήταν χορηγός στην εκδήλωση “The Future of Health”, που διοργάνωσε το ΕΒΕΑ – ACCI | Athens Chamber of Commerce and Industry, σε συνεργασία με την Special Secretariat of Foresight, Hellenic Republic (Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού), με keynote speaker τον Bogi Eliasen, Διευθυντή Υγείας στο Copenhagen Institute for Futures Studies και Πρόεδρο της Επιτροπής Βιοηθικής της Δανίας στην Unesco. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023, στο Ζάππειο Μέγαρο και εντάσσεται στον κύκλο συζητήσεων –“CEO Breakfast” : “The Future of… “, στόχος του οποίου είναι η διερεύνηση των τάσεων και των προοπτικών , όπως διαμορφώνονται στους κύριους κλάδους της οικονομίας στην Ελλάδα και τον κόσμο, με έναυσμα, κάθε φορά, την ομιλία ενός εξειδικευμένου και διεθνούς keynote speaker.

BACK TO LIST