“Η αλλαγή εταιρικής κουλτούρας, κρίνεται απαραίτητη, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων”, δηλώνει η Ελενα Κατσίνα, Director People & Culture της People for Business, που δημοσιεύτηκε στο euro2day, την Τετάρτη 5 Φεβροαυρίου 2020. Θα πρέπει όμως να συνδυαστεί άμεσα, όπως επισημαίνει, τόσο με το διαθέσιμο ταλέντο, όσο και με την ανάπτυξη νέων ταλέντων, που αποτελούν κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας – παράγοντες τους οποίους οι επιχειρήσεις οφείλουν να λαμβάνουν σοβαρά υπόψιν τους, να επενδύουν πόρους, αλλά και χρόνο για να κτιστούν.

 

Διαβάστε το άρθρο