Η αγορά εργασίας στον ενεργειακό τομέα-Πάνος Μπαλτάς @FORTUNE Greece

Η αγορά εργασίας στον ενεργειακό τομέα-Πάνος Μπαλτάς @FORTUNE Greece

“Η αγορά της ενέργειας αναμένεται να αλλάξει πολύ τα επόμενα χρόνια – το ίδιο και η αγορά εργασίας στον συγκεκριμένο κλάδο. Οι εξελίξεις τρέχουν με μεγάλες ταχύτητες και για αυτό είναι σημαντικό οι εταιρείες να είναι θωρακισμένες όχι μόνο με τις κατάλληλες τεχνολογίες, αλλά και με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό και με την κατάλληλη οργανωτική δομή. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό σε ένα κλάδο που έχει έλλειψη εξειδικευμένων εργαζομένων σε νέες μορφές ενέργειας.

Σε ένα ιδιαίτερα σύνθετο και ανταγωνιστικό περιβάλλον όπως ο χώρος της Ενέργειας, η έγκαιρη επιλογή του αναγκαίου και κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού, η συνεχής αξιολόγηση κι επαναξιολόγηση των δεξιοτήτων αλλά και η αναδιοργάνωση των εταιρειών, ώστε να είναι πιο ευέλικτες και έτοιμες να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα, είναι στρατηγικές προτεραιότητες για όσες εταιρείες του κλάδου θέλουν να πρωταγωνιστήσουν τα επόμενα χρόνια.”, επισημαίνει ο Πάνος Μπαλτάς, Partner-HR Advisory της People for Business στο άρθρο του που δημοσιεύτηκε στο @FORTUNE Greece, για την αγορά εργασίας στον ενεργειακό τομέα,

BACK TO LIST